2013.05.25 Sambor Dudziński
trwa bufforowanie trwa bufforowanie