Rezerwacje miejsc tylko telefonicznie
w godzinach otwarcia Cafe
pod numerem 914341303Cafe czynne od wtorku do soboty
od godz. 19
Klub czynny w piątki i soboty
od godz.21Hormonogram djów (1.10-2.10):

Piątek - Adamczyk
Sobota - Tomm
 
KRÓL
30.11.21 g.20

trwa bufforowanie


Mikromusic
22.11.21 g.17 i 20

trwa bufforowanie


RED BOX
14.06.22 g.20

trwa bufforowanie