2001.03.10 Sztywny Pal Azji
trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie