2000 Myslovitz
trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie trwa bufforowanie